Januar 2024
Vår/Sommer 2026
Oppstart: Januar 2024
Ferdigstilling: Vår/Sommer 2026
Areal: 5850 m²
Adresse: Vestre Torggaten 9
Arkitekt: Artec AS
Entreprenør: Brødrene Ulveseth
Velkommen inn via Atriet. Det pulserende hjertet i bygget. Illustrasjonsfoto av kontormiljø Bilde av restauranten Attrium bla bla bla

Velkommen inn via Atriet. Det pulserende hjertet i bygget.

Dette møtestedet er tilrettelagt for å enkelt kunne tilpasses en rekke formål, fra store frokostmøter og workshops til sosiale sammenkomster og feiringer.

Sentral og fleksibel ressurs

Med en stor skjerm og en behagelig atmosfære, er atriet ment å være en sentral og fleksibel ressurs som styrker samarbeid, kommunikasjon og trivsel blant de ansatte.

– Målet er at de ansatte skal se seg rundt og tenke: «Wow, er det her jeg jobber?»

Med umiddelbar tilgang til kollektivtilbud, som bybanen og bussforbindelser, samt kort avstand til et bredt utvalg av restauranter, butikker, og kulturelle institusjoner, skal kvartalet posisjonere seg som et attraktivt sted for fremtidige bedrifter og arbeidstakere.

Egen restaurant tilgjengelig for alle i bygget

Fasilitetene i kvartalet vil være felles møterom, sykkelparkering, garderober og en egen restaurant som er tilgjengelig for alle i bygget.

Artikkel i Bergensavisen:

Snart må puben og Pastasentralen ut. Når alt er ferdig lover eierne «storby-vibe» og ny restaurant.

Rehabiliteringsprosjektet har ambisjoner om Breeam Excellent-sertifisering.

Denne klassifiseringen har gitt arkitekten Artec AS enda høyere ambisjoner enn det som ellers er vanlig i et rehabiliteringsprosjekt.

Nøkkelpunkter

  • Cirka 6000 kvadratmeter totalt.
  • Sømløs kommunikasjon gjennom hele kvartalet med et stort atrium med glasstak som binder alt sammen.
  • Atriet kan forvandles til en dynamisk arena for ulike anledninger, som frokostmøter, workshops, sosiale samlinger og feiringer.
  • Egne møtebåser og tilgang til trimrom.
  • Felles takterrasse: Et samlingspunkt som fremmer sosiale aktiviteter og gir ansatte et pusterom i hverdagen.
  • Effektiv sykkelparkering og flotte garderobeanlegg.
  • Moderne møterom: felles møteromspool med møterom i ulike størrelser og fleksible løsninger for alle møteromsformat.
  • Restaurant og serveringsområde: Åpent for både ansatte og publikum, noe som bidrar til å vitalisere området og skape et dynamisk arbeidsmiljø.

Prosjektinformasjon

Prosjektet har fått navnet Castbergkvartalet og ligger i Vestre Torggaten 5, 7 og 9. I tillegg til Håkonsgaten 28A og 28B. Målet er å modernisere og revitalisere de eksisterende bygningene ved å åpne opp fasadene for å skape et mer innbydende gaterom, samtidig som områdets historiske essens bevares.

Totalt er det 6.000 kvadratmeter som skal rehabiliteres og leies ut. Alt under ett og samme tak. Arkitekt er Artec AS og entreprenør er Brødrene Ulveseth AS.

Vi legger vekt på bærekraftig mobilitet ved å forbedre tilgangen til kollektivtransport og tilrettelegge for sykkelparkering, noe som oppmuntrer til en nedgang i bilbruk. Videre vil oppussing av den interne bakgården transformere den til et attraktivt byrom, og nye oppholds- og serveringsområder vil bidra til et levende og inkluderende miljø.

Historie

Fiolinisten Torgrim Castberg (1874-1928) ble født i Skien og vokste opp delvis i Sandefjord, Trondheim og Kristiania. Etter 8 års musikkstudier i Paris og Berlin, kom han i 1900 til Bergen som konsertmester i Harmoniens orkester. I 1905 etablerte han Musikakademiet, Norges første profesjonelle musikkutdanning for barn og unge utenfor Kristiania.

Musikakademiet ble en stor suksess og elevtallet vokste raskt. Castberg fikk reist bygget i Vestre Torvgate 5-7 i 1913. Han flyttet inn med 20 lærere og 450 elever. Bygget ble tilpasset musikkundervisning, med spesielt isolerte vegger og tak. En prøvesal og en stor orkestersal med plass til 200 tilhørere fikk plass i kjelleren. I 3. etg. fikk Castberg og hans familie en egen leilighet.

Bygget har to fløyer og hadde plass til opptil 900 elever. Castbergs plan var at en fremtidig musikkhøyskole skulle få plass i den ene fløyen. Han lanserte planen om en Musikkhøyskole i Bergen, men forslaget møtte motstand, ikke minst fra Kristiania. Først 60 år senere, i 1973, fikk Norge en musikkhøyskole – i Oslo!

Castberg døde brått i 1928, men Musikakademiet ble drevet videre i Vestre Torvgate helt frem til 1946. Musikakademiet fikk senere navnet Musikkonservatoriet og i 1995 ble det omdøpt til Griegakademiet og er nå en del av Universitetet i Bergen.

BREEAM Sertifisering

Castbergkvartalet står foran en betydelig forvandling, med ambisjoner om å oppnå en høy BREEAM-sertifisering. BREEAM, eller Building Research Establishment Environmental Assessment Method, er en ledende global standard for bærekraftig byggdesign, konstruksjon og drift. Den vurderer bygninger på tvers av flere bærekraftskriterier, inkludert energiforbruk, vannbruk, og innemiljøkvalitet, for å nevne noen.

Å oppnå en god BREEAM-sertifisering signaliserer et betydelig engasjement for miljøansvarlighet og bærekraft, samtidig som det bidrar til reduserte driftskostnader og et forbedret miljø for brukerne.

For Castbergkvartalet innebærer dette en serie av tiltak rettet mot energieffektivitet, bærekraftig materialbruk, og optimalisering av vann- og avfallsbehandling, blant annet. Disse tiltakene er ikke bare viktige for å møte BREEAMs strenge kriterier, men også for å sikre at bygget bidrar positivt til det lokale miljøet og samfunnet rundt.

Ved å strebe etter en høy BREEAM-sertifisering, forplikter Castbergkvartalet seg til å være i forkant av bærekraftig utvikling og å sette en ny standard for miljøvennlige byggeprosjekter i Bergen.

Eldre bilde av Castbergkvartalet Illustrasjonsfoto av kontormiljø
Bilde 1 i Story.

I 1905 etablerte Fiolinisten Torgrim Castberg Musikakademiet

Castberg fikk reist bygget i Vestre Torvgate 5-7 i 1913. Han flyttet inn med 20 lærere og 450 elever. Bygget ble tilpasset musikkundervisning, med spesielt isolerte vegger og tak.

Prøvesal, orkestersal og leilighet.

En prøvesal og en stor orkestersal med plass til 200 tilhørere fikk plass i kjelleren. I 3. etg. fikk Castberg og hans familie en egen leilighet.
Bilde 2 i Story.

Griegakademiet - en del av Universitetet i Bergen.

Musikakademiet ble drevet videre i Vestre Torvgate helt frem til 1946. Musikakademiet fikk senere navnet Musikkonservatoriet og i 1995 ble det omdøpt til Griegakademiet og er nå en del av Universitetet i Bergen.

Plan og vedlegg

Prosjektbeskrivelse som omfatter alt fra plantegninger og situasjonsplaner til arealdisponering og skisser. Samt materialpalette. For enklere gjennomgang har vi også konvertert plantegningene til separate filer.

Andre vedlegg

Stedsanalyse

Castbergkvartalet, sentralt beliggende i Bergen, omfatter Vestre Torggaten 5, 7, og 9 samt Håkonsgaten 28 A og B. Prosjektet fokuserer på ombygging for å tilføre området arkitektonisk kvalitet og bedre tilgjengelighet. Med en historisk og urban kontekst fremhever stedsanalysen områdets potensial for å skape attraktive oppholds- og serveringsområder, samtidig som det legges vekt på bærekraftig mobilitet gjennom bedre tilgang til kollektivtransport og sykkelparkering.

Åpne stedsanalyse (4 MB)

Kontakt oss

Spørsmål rundt prosjektet?

Bilde Jan Einar Åsbakk

Jan Einar Åsbakk
Prosjektsjef

Tlf: 99 24 46 57
jan.einar.asbakk@vfeiendom.no
LinkedIn

Ønsker du å leie?

Bilde Hilde Skaar

Hilde Skaar
Markedssjef og bærekraftsansvarlig

Tlf: 91 38 19 32
hilde.skaar@vfeiendom.no
LinkedIn