Med beste beliggenhet

Våre eiendommer er sentralt plassert og av god standard

Med beste beliggenhet på vår eiendommer og god standard på lokalene skal vi være et naturlig førstevalg når det kommer til leie av kontor, restaurant- og butikklokaler.

Utstyr og produkter i våre eiendommer skal være moderne og fremtidsrettet, og miljøvennlig teknologi skal selvsagt benyttes.

Et av Reitangruppen sine verdigrunnlag er «Kunden er vår øverste sjef» – for oss er det viktig å skape gode og langsiktige relasjoner til våre leietakere gjennom gode prosesser og at man sammen finner løsninger som gir stabilitet og lønnsomhet.

Velkommen til oss i VestenFjeldske Eiendom AS!

Ansatte
Jan Einar Åsbakk

Jan Einar Åsbakk

Drifts- og utbyggingssjef

Tlf: 99 24 46 57

Hilde Skaar

Hilde Skaar

Markedssjef og bærekraftsansvarlig

Tlf: 91381932

Iris Maria Tufta

Iris Maria Tufta

Markedskoordinator

Tlf: 99 36 55 93

Victoria Øvstetun

Victoria Øvstetun

Senterleder

Tlf: 41 61 43 14

Håkon Svåsand

Håkon Svåsand

Driftsleder

Tlf: 90 02 32 02

Daniel Myklebust

Daniel Myklebust

Driftsleder

Tlf: 93 66 86 96

Stian Johansen

Stian Johansen

Driftsleder

Tlf: 92 23 51 55