Hvem er vi?

VestenFjeldske Eiendom AS er et eiendomsselskap under Reitan Eiendom AS. Vi er et rendyrket eiendomsselskap med en attraktiv eiendomsportefølje hovedsakelig i Bergen sentrum.

Med beste beliggenhet

Våre eiendommer er sentralt plassert og av god standard

VestenFjeldske Eiendom AS ble etablert i 2000 og er et datterselskap av Reitan Eiendom AS. Selskapets forretningsidé er å bygge opp en stor eiendomsportefølje i Bergen sentrum, samt et antall førsteklasses REMA Eiendommer på Vestlandet.

VestenFjeldske Eiendom eier en rekke spennende eiendommer innenfor dette området som vi drifter, utvikler og forvalter selv.

Med den beste beliggenheten på eiendommene og god standard på lokalene skal vi være et naturlig førstevalg når det kommer til leie av kontor, bolig, restaurant- og butikklokaler.

Utstyr og produkter i eiendommene skal være moderne og fremtidsrettet, med fokus på miljø og bærekraft.

Et av Reitangruppen sine verdigrunnlag er «Kunden er vår øverste sjef» – for oss er det viktig å skape gode og langsiktige relasjoner til våre leietakere gjennom gode prosesser og at man sammen finner løsninger som gir stabilitet og lønnsomhet.

Selskapet eier og forvalter ca. 70.000 kvm utleieareal i dag, og har ambisjoner om ytterligere vekst.

Velkommen til oss i VestenFjeldske Eiendom AS!

Ansatte
Håvard Fjæreide

Håvard Fjæreide

Administrerende direktør

Tlf: 90 84 77 10

Victoria Øvstetun

Victoria Øvstetun

Senterleder

Tlf: 41 61 43 14

Jan Einar Åsbakk

Jan Einar Åsbakk

Drifts- og utbyggingssjef

Tlf: 99 24 46 57

Hilde Skaar

Hilde Skaar

Markedssjef og bærekraftsansvarlig

Tlf: 91 38 19 32

Kristina Christophersen

Kristina Christophersen

Eiendomsforvalter

Tlf: 95 94 42 62

Håkon Svåsand

Håkon Svåsand

Driftsleder

Tlf: 90 02 32 02

Iris Maria Tufta

Iris Maria Tufta

Markedskoordinator

Tlf: 99 36 55 93

Daniel Myklebust

Daniel Myklebust

Driftsleder

Tlf: 93 66 86 96