VestenFjeldske Eiendom AS ble etablert i 2000 og er et datterselskap av Reitan Eiendom AS. Selskapets forretningsidé er å bygge opp en stor eiendomsportefølje i Bergen sentrum, samt et antall førsteklasses REMA Eiendommer på Vestlandet.

VestenFjeldske Eiendom eier en rekke spennende eiendommer innenfor dette området som vi drifter, utvikler og forvalter selv.

Høy kvalitet

Med den beste beliggenheten på eiendommene og god standard på lokalene skal vi være et naturlig førstevalg når det kommer til leie av kontor, bolig, restaurant- og butikklokaler.

Utstyr og produkter i eiendommene skal være moderne og fremtidsrettet, med fokus på miljø og bærekraft.

Et av REITAN AS sine verdigrunnlag er «Kunden er vår øverste sjef» – for oss er det viktig å skape gode og langsiktige relasjoner til våre leietakere gjennom gode prosesser og at man sammen finner løsninger som gir stabilitet og lønnsomhet.

Selskapet eier og forvalter ca. 70.000 kvm utleieareal i dag, og har ambisjoner om ytterligere vekst.