Vi har inngått et samarbeid med Coor som tar over fra Kløver Renhold som ny leverandør på renhold fra 1. april. Som leietaker hos oss i VestenFjeldske Eiendom tilbys det rabatterte priser på deres produkter og tjenester.

Coor utfører svanemerket renhold. For deg betyr det ikke bare at det blir rent på arbeidsplassen, men også positive ringvirkninger for miljøet. Svanemerket stiller krav om:

  • bruk av stor andel miljømerkede renholdsprodukt
  • riktig dosering for å unngå overforbruk
  • krav om reduksjon av kjemikalier, og at de kjemikaliene som benyttes følger strenge miljø- og helsekrav
  • kildesortering og minimering av avfall

En svanemerket renholdsleveranse betyr også at de ansatte har fått opplæring i miljøriktige rengjøringsrutiner, at ergonomi er hensyntatt i renholderens arbeidsoppgaver, og at vi følger prinsipper om et ansvarlig arbeidsliv og kvalitetsledelse.

For mer informasjon og bestilling av deres tjenester, ta kontakt med:

Ørjan Nøttveit Dåvøy

Salgsansvarlig

mobil: 468 91 506

e-post: orjan.davoy@coor.com