Vi har inngått et samarbeid med strømleverandøren LOS og som leietaker hos VestenFjeldske Eiendom får du som privat person tilgang til en gunstig strømavtale, LOS God Energi. Denne avtalen gir deg en rimelig spotprisavtale som følger strømbørsen time for time.

Opprinnelsesgaranti er inkludert i prisen og sikrer at det produseres like mye fornybar energi fra vannkraft som du selv bruker.

  • Type strømavtale: Spotpris
  • Fastpris per måned: Kr 9,-
  • Påslag per KwH: 4,79 øre
  • Inkludert: 100% fornybar energi.

Spotprisavtaler anbefales av Forbrukerrådet fordi spotpris er bevist billigst over tid.

Bestill strømavtalen her :

Strømavtalen LOS god energi har vannkraft-garanti! - LOS - God energi. Helt enkelt.

Kontaktpersonen deres hos LOS (strømleveranse privat)

Virander Sharma
E-post: Virander.sharma@los.no
Telefon: 386 07 266