Vi har inngått en samarbeid med Jobbfrukt som kan tilby 10% rabatt på deres veiledende priser. Ved å abonnere på en Jobbfruktkurv vil du alltid være garantert å motta ferske råvarer av høy kvalitet fra BAMA.

I tillegg til å bidra til energipåfyll til deg og dine kollegaer bidrar du også til å støtte verdifulle arbeidsplasser for arbeidstakere med tilrettelagte behov.

Om Jobbfrukt

Jobbfrukt har i dag over 70 stolte sysselsatte bedrifter, som gjennom opplæring på deres Jobbfrukt-skole, pakker og leverer Jobbfruktkurvene. De følger retningslinjene for varehåndtering og mattrygghet og overholder Mattilsynets regler om hygiene, pakking og distribusjon.

Norges ledende selskap innen fersk frukt og grønt, BAMA, leverer all frukt og grønt i kurvene. Med BAMA får de mulighet til å fylle Jobbfruktkurvene med sesongens beste råvarer av høy kvalitet både fra innland og utland.

Gjennom konseptet Jobbfrukt støtter de opp under FNs bærekraftsmål nummer 8, som går ut på å fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, og full sysselsetting og anstendig arbeid for alle. Det er økende interesse i samfunnet og i norsk næringsliv at disse målene blir overholdt.

Ønsker dere en uforpliktende befaring og presentasjon? Ta kontakt for mer informasjon:

Hanne Birgitte Bugge, Leder Jobbfrukt
E-post: hannebirgitte.bugge@bama.no