VestenFjeldske Eiendom har inngått en samarbeidsavtale med Bergen Parkering AS og kan tilby alle våre leietaker følgende: 

20 % rabatt på veiledende priser for fastprisavtaler/abonnementsparkering i GriegGarasjen. Tilbudet gjelder for leietakere i VestenFjeldske Eiendom AS sine næringsbygg i Bergen sentrum. (Bergen Parkering kan med 3 måneders varsel endre rabattsatsen)

Avtale bestilles av den enkelte leietaker via https://bergenparkering.no/abonnement/bedrift/ hvor avtalevilkår godtas.

Bestillingen merkes med «Leietaker VestenFjeldske Eiendom AS» i skjemaets kommentarfelt. En fastprisavtale gir tilgang til parkering for en fast pris hver måned, men inneholder ingen plassgaranti. Bergen Parkering tar forbehold om ledig kapasitet for fastprisavtaler i parkeringshuset, samt redusert kapasitet i parkeringshuset ved utleie av messeareal Dovregubben (U2), vedlikeholdsarbeid etc.

For mer informasjon, kontakt: