Areal: 1886 m²
Byggeår: 1912
Sted: Bergen Sentrum
Renovert: 2007
Adresse:
Castbergkvartalet
Vestre Torggaten 5-7
5015 Bergen
Åpne i Google Maps

Vestre Torggaten sett mot Johanneskirken. Fotografert omkring 1910. Fotograf: Knud Knudsen. Arkivet etter arkitekt Einar Oscar Schou, Bergen Byarkiv.

Vestre Torggaten, Torggatens forlengelse vestover til Rosenbergs gate og trappene mot Johanneskirken; navnet vedtatt 1884, til 1993 skrevet Vestre Torggate. Gaten skyldes reguleringen av Sukkerhusengen 1855, da markene vest for sentrum ble utbygd. Gjenåpnet oktober 2007 etter omfattende opprusting.

Leietakere:

Pastasentralen