Reitan Eiendom

Bærekraftsrapport 2021

Selskapet har i en årrekke lagt vekt på bærekraft i prosjektutvikling og eiendomsforvaltning. Med denne rapporten markeres en milepæl for selskapet ved at resultatene av bærekraftarbeidet samles, måles og vises frem i større grad enn før. Vi har et ansvar for å bidra til positiv utvikling for miljøet, mennesker, lokalsamfunn og selskapets verdier. Bærekraft er viktig for alle våre selskaper og her kan du lese mer om hvordan vi har jobbet med tema den siste tiden.

Bærekraft

Reitan Eiendom har de siste årene gjennomført en strategiprosess for bærekraftsarbeidet. Det har resultert i en styrevedtatt bærekraftstrategi som nå er under implementering i konsernet

FØRSTE ÅR MED RAPPORT, MANGE ÅR MED BÆREKRAFTSFOKUS.

Reitan Eiendom og datterselskapene har i mange år jobbet med bærekrafts-konsepter i sine eiendomsprosjekter. Det har vært jobbet med rehabiliteringer, gjenbruk, energieffektivisering, lokal energiproduksjon, lokaliseringsvurderinger, prosjektøkonomi, funksjonsprogrammering, byutvikling, teknisk infrastruktur, sosial infrastruktur og en rekke andre viktige bærekraftsrelevante tema.