Text

Trønderne vil få Bergen til å glitre

- Vår forretningsidé er å kjøpe førsteklasses bygninger i Bergen sentrum og få eiendommene til å glitre, sier Hilde Skaar, markedssjef i Vestenfjeldske Eiendom AS

Fra v. Trond F. Mellingsæter, administrerende direktør i Reitan Eiendom AS, til styreleder i Vestenfjeldske Eiendom AS, Odd Reitan, som også er colonialmajor og hovedeier, følges selskapet av Håvard Fjæreide, administrerende direktør, og Hilde Skaar, markedssjef og bærekraftsansvarlig.

Historie og portefølje

Etablert i 2000 med Odd Reitan, Norges mest kjente kjøpmann og eier av Rema 1000, som hovedeier, har Vestenfjeldske bygget opp en solid portefølje av eiendommer, primært i Bergen sentrum. Siste tilskudd er Rådhusgaten 4, som ligger på hjørnet mot Olav Kyrres gate. Selskapet eier også 15 andre bygg i sentrum, inkludert Vågsallmenningen 16, Autogården og Torget 7, hvor hovedkontoret er lokalisert. I tillegg forvaltes et stort antall butikkeiendommer for Rema 1000 på Vestlandet.

Strategi og vekst

“Vi ønsker å tilby våre leietakere førsteklasses lokaler med de beste beliggenheter i Bergen sentrum,” sier Håvard Fjæreide, administrerende direktør. Vestenfjeldske Eiendom er en del av Reitan Eiendom, som i 2021 hadde totalt 1.522.000 kvadratmeter med 95 prosent utleiegrad. Av disse forvaltes 70.000 kvadratmeter av Vestenfjeldske, som har en klar strategi for vekst i Bergen sentrum.

Bærekraft og samfunnsansvar

“Vi er stadig på jakt etter flotte eiendommer og ønsker å bidra til at sentrum blir enda vakrere og mer attraktivt,” sier Hilde Skaar, markedssjef og bærekraftsansvarlig. Selskapet fokuserer på langsiktig avkastning gjennom å modernisere eldre bygg, som Vaskerelven 39, vinneren av Arkitektur- og byformingsprisen i 2020.

Rehabilitering og sertifisering

Bygningene rehabiliteres og sertifiseres i nært samarbeid med Byarkitekten og Byantikvaren. For eksempel vil Strandgaten til sommeren bli tilbakeført til sin opprinnelige stil fra 1916.

Nettverk og arrangementer

Vestenfjeldske Eiendom AS er også medlem i Bergen Næringsråd, som er det største nettverket for næringslivet i Bergensregionen. Selskapet inviterer til et frokostmøte på Opus XVI den 16. mars, hvor Odd Reitan vil snakke om verdibasert ledelse.