Infill V39 - Årets vinner av Bergen kommunes Arkitektur- og byformingspris

30.Nov 2020
Årets vinnere, representert ved Celia Glanfield og Karl Sarkis fra MAD Bergen og Petter Hjortland, administrerende direktør i VestenFjeldske eiendom. Bilde: Tina Therese Larsen

Prosjektet vårt Infill V39 vant Bergen kommune sin Arkitektur- og byformingspris 2020.

Vi takker Mad arkitekter, Brødrene Ulveseth AS og Spaces for et fantastisk samarbeid i gjennomføring av dette prosjektet.

Se video: Byutviklingskonferansen 2020

«Alt i alt er prosjektet et godt eksempel på en helhetlig arkitektonisk løsning som gjenbruker og tilbakefører bygningsmasse med kulturverdi på dennes premisser. Det skaper nye muligheter for samlokalisering av arbeidsplasser i et spennende prosjekt som tilfører gaten liv gjennom aktive førsteetasjer. Prosjektet tilfører stedet nye kvaliteter gjennom en helhetlig løsning av funksjon, form, romlige sammenhenger og materialbruk. Alle disse faktorene til sammen gjør prosjektet til vinneren av Bergen kommunes arkitektur- og byformingspris 2020.» I følge juryen.

Her kan du lese mer om juryens begrunnelse:

Bergen kommune - Her er vinneren av årets Arkitektur- og byformingspris