Text

Infill V39 - Vinner av Bergen kommunes Arkitektur- og byformingspris

Vi takker Mad arkitekter, Brødrene Ulveseth AS og Spaces for et fantastisk samarbeid i gjennomføring av dette prosjektet.

Arkitektur- og byformingspris 2020.

Alt i alt er prosjektet et godt eksempel på en helhetlig arkitektonisk løsning som gjenbruker og tilbakefører bygningsmasse med kulturverdi på dennes premisser. Det skaper nye muligheter for samlokalisering av arbeidsplasser i et spennende prosjekt som tilfører gaten liv gjennom aktive førsteetasjer. Prosjektet tilfører stedet nye kvaliteter gjennom en helhetlig løsning av funksjon, form, romlige sammenhenger og materialbruk.

Alle disse faktorene til sammen gjør prosjektet til vinneren av Bergen kommunes arkitektur- og byformingspris 2020. I følge juryen.