Text

Foto: Dråpe Media

House of Marketing

Bygget vårt i Strandgaten 11 har nylig gjennomgått en totalrenovering, hvor målet har vært å oppnå en bedre funksjonalitet og gode bærekraftige løsninger med fokus på gjenbruk.

I 7 og 8. etasje i Strandgaten 11, har design- og markedsføringsselskapene Dråpe Media, Funbit og SRF slått seg sammen for å skape et kreativt og inspirerende kontorfellesskap. De hentet inn interiørarkitektene fra Studio Noor, som står bak utformingen av konsept og løsninger. Deres visjon er å lage et konsept der vi bruker 100 % ombruk av kjøpte møbler, samtidig som gjenbruk ikke skal gå på bekostning av design og funksjonalitet.

Store fellesområder, lyse, åpne flater og sosiale soner, har vært essensielt i planleggingen for å få kontoret til å fremstå moderne og fremtidsrettet. Bedre arealutnyttelse og gjenbruk av materialer er blant tiltakene som skal bidra til å redusere byggets miljøpåvirkning.

Bygget vårt i Strandgaten 11 har nylig gjennomgått en totalrenovering, hvor målet har vært å oppnå en bedre funksjonalitet og gode bærekraftige løsninger med fokus på gjenbruk. I tillegg har det vært viktig for oss å ivareta byggets opprinnelige stil og karakter. Ved å tenke bærekraft, fellesskap og sirkulære løsninger, legger Strandgaten 11 et viktig premiss for hvordan fremtidens kontorfellesskap kan se ut.  

  • Navn på prosjekt: House of Marketing
  • Interiørarkitekt: Studio Noor
  • Leietaker: SRF, Funbit, Dråpe Media
Etter nylig gjennomført totalrenovering i 7 og 8. etasje
Foto: Dråpe Media