Text

God dialog med gårdeier kan sikre fleksibiliteten

Som en del av Reitan Eiendom, deler vi en visjon om å være det mest verdidrevne eiendomsselskapet, der kundens behov er vår øverste prioritet.

Samarbeid og service

Vårt fokus hos VestenFjeldske er å sikre at våre leietakere opplever en høy grad av tilfredshet gjennom tett samarbeid og dedikert service. Som en del av Reitan Eiendom, deler vi en visjon om å være det mest verdidrevne eiendomsselskapet, der kundens behov er vår øverste prioritet.

Fleksible leieavtaler for vekst og endring

Vi tilbyr våre leietakere fleksibilitet i leieavtalene, samt muligheter for intern flytting innen vår eiendomsportefølje før utløp av nåværende leieforhold. Dette gir leietakerne større handlingsrom og muligheter til å tilpasse seg endrede behov og vekst.

Vår tilnærming til eierskap er preget av langsiktighet, der vi kontinuerlig jobber med å bygge varige kvaliteter i våre eiendommer. Gjennom tett samarbeid med våre søsterselskap og morselskapet i Reitan Eiendom, har vi tilgang til et bredt spekter av ressurser og ekspertise.

Miljø og smidige prosesser

Når det gjelder miljømessige hensyn, har vi et sterkt fokus på bærekraft og energieffektivitet i våre eiendommer. Vi gjennomfører jevnlig kartlegginger og tiltak for å redusere energiforbruket, samtidig som vi vurderer muligheter for sertifiseringer som BREEAM.

Vi oppfordrer våre leietakere til å ta en proaktiv tilnærming når det gjelder planlegging av flytting eller endringer i lokalene. Å kartlegge behovene tidlig, kan bidra til smidigere prosesser og bedre resultater.

For oss er det viktig å skape et miljø der leietakers virksomhet kan trives og vokse. Dette oppnår vi gjennom å tilby moderne, funksjonelle lokaler og opprettholde en kontinuerlig og åpen dialog med våre leietakere. På denne måten sikrer vi oss at deres behov og ønsker blir ivaretatt på best mulig måte.

Les gjerne mer om saken i magasinet til Næring Eiendom, der forteller vår adm. direktør Håvard Fjæreide mer om hvordan vi jobber i VestenFjeldske Eiendom.

https://ne.no/2024/02/29/god-dialog-med-gardeier-kan-sikre-fleksibilitet/