Text

Energistyring og eiendomsteknologi

VestenFjeldske Eiendom tar i bruk innovative metoder for å gjøre eiendommene mer bærekraftig og energieffektive

VestenFjeldske Eiendom tar i bruk innovative metoder for å gjøre byggene  mer bærekraftige og energieffektive. Med et eierskap på rundt 30 eiendommer i Bergen sentrum og en samlet portefølje på 70 000 kvadratmeter, har vi ambisiøse mål om å forbedre hvert enkelt bygg.

Markedssjef og bærekraftsansvarlig, Hilde Skaar, understreker betydningen av å ta i bruk moderne teknologi for å oppnå disse målene. Noen av tiltakene som VestenFjeldske Eiendom har tatt i bruk, er 3D-skanning av sine bygg og montering av sensorer. Denne smarte teknologien gir oss en detaljert modell av hvert bygg, som brukes både i utleiearbeidet og i rehabiliteringsprosjekter. Sensorene har også gitt oss en mulighet å optimalisere inneklima og energiforbruk, samtidig som det gir en oversikt over at de tekniske anleggene fungerer som de skal.

I samarbeid med Energy Control har VestenFjeldske Eiendom oppnådd betydelige energibesparelser. I vårt bygg Vaskerelven 39, et moderne kontorbygg klarte vi å redusere energiforbruket med 65 000 kWh gjennom enkle, men effektive tiltak. Dette inkluderer overvåking og justering av tekniske installasjoner basert på inneklimadata og energiforbruk.

Tommy Hagenes, adm. direktør i Energy Control forklarer at investeringene i slike tiltak ofte nedbetales raskt, noen ganger innenfor et kalenderår. Dette gjør at slike investeringer ikke bare er bærekraftige, men også økonomisk fordelaktige på lang sikt.

Vi ser betydelige muligheter og potensial ved å omfavne ny teknologi og implementere strategier som gjør våre bygg både mer energieffektive og bærekraftige.

Les mer om saken hos Eiendoms Watch