Text

Rehabilitering av Castbergkvartalet

Vi gleder oss til å ta fatt på rehabilitering av bygg og oppbygging av et nytt kvartal med byggestart i 2022

Bakgrunn

VestenFjeldske Eiendom skal utvikle 5 adresser i Bergen sentrum i et felles prosjekt. Prosjektet går under navnet Castbergkvartalet, og ligger i Vestre Torggaten 5, 7 og 9, i tillegg til Håkonsgaten 28A og B. Dette er en del av Bergen sentrum med stor grad av attraktivitet, både med eksisterende byrom, kommunikasjon og historisk preg. Gjennom prosjektet ønsker vi å bidra til å ytterligere forsterke området, tilføre arbeidsplasser og utvikle publikumsrettede tilbud.

Prosjektet er gitt spesielt høye ambisjoner, og målet er å utvikle byens mest attraktive kontorarbeidsplasser. Kvartalet skal også BREEAM-sertifiseres.

Det blir lagt stor vekt på både inn- og utvendig utforming, og alle ansatte i bygget får tilbud om gode fellesfunksjoner. Leietakere får tilgang til felles takterrasse og møterom, og i tillegg til effektiv innendørs sykkelparkering og moderne garderobeanlegg skal det etableres en ny restaurant som kan benyttes både av ansatte og publikum. Resepsjonsareal kan også etableres.

Hvorfor Castbergkvartalet?

Torgrim Castberg

Bygningsmassen i Vestre Torggaten 5 og 7 ble oppført for Musikkakademiet i Bergen, senere utviklet til Griegakademiet. Musikkakademiets initiativtaker og første direktør var Torgrim Castberg (1874-1928), og i 1913 fikk han bygget de første egne lokalene til skolen.

Torgrim Castberg var fiolinist, konsertmester og musikkpedagog, og samarbeidet med blant andre Edvard Grieg for å utvikle Musikkakademiet

Byrom

Prosjektet har en svært sentral plassering i byen, og her ligger et uforløst potensiale for publikumsrettet aktivitet langs fortauet. Midt i det viktige grøntdraget mellom Johanneskirken og Torgallmenningen skal vi skape nye serverings- og oppholdssoner for publikum og byggets brukere. Inngangene til Castbergkvartalet får en tydelig retning fra fortau til fasade, slik de historisk sett hadde mellom forhagene langs Vestre Torggaten. Vi ønsker å markere det nye restaurantkonseptet i nederste etasje med et mindre tilbygg i glass som et komplement til uteserveringen.

Vi får nå over 6000 m2 lokaler ledig for utleie i 2024!