Text

Reitan Eiendom lanserer heldigital årsrapport

Reitan Eiendom kombinerer finansiell- og bærekraftsrapport i en lett tilgjengelig, heldigital løsning. Samtidig fortsetter vi arbeidet mot en helintegrert årsrapport for 2025 etter nye krav og standarder.

I rapporten kan du klikke deg gjennom en lang rekke tema, og vi har kommet godt i gang med å tagge opplysningene etter ESRS-indikatorene. Reitan Eiendom jobber kontinuerlig med videreutviklingen av sin rapporteringsmetode, med mål om å møte de nye kravene og standardene for en helintegrert årsrapport for 2025. Dette er vi i Vestenfjelske glad for å være en del av.

Besøk den heldigitale rapporten for 2023 her.

Rapporten er delt inn i følgende seksjoner:

  • Nøkkeltall 2023
  • Kommentar fra administrerende direktør
  • Bærekraft
  • Selskapsstyring
  • Årsregnskap
  • Historier og vedlegg

Teamet bak rapporten har gjort en fantastisk jobb. Ved å gjøre informasjonen lett tilgjengelig digitalt, understreker Reitan Eiendom sin dedikasjon til åpenhet og brukervennlighet.

Hva er ESRS og ESRS-indikatorene?

European Sustainability Reporting Standards (ESRS) representerer en ny æra innen bærekraftsrapportering. Disse standardene, utviklet for å støtte EUs Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), tilbyr et sett med retningslinjer for hvordan selskaper skal rapportere deres miljømessige, sosiale og styringsmessige (ESG) aktiviteter og påvirkninger.

ESRS-indikatorene er designet for å gjøre bærekraftsrapporteringen mer sammenlignbar, klar og pålitelig. Dette er kritisk for selskaper som ønsker å være transparente om deres bærekraftsarbeid og for investorer og andre interessenter som avhenger av robust, standardisert informasjon for å ta informerte beslutninger.

Nøkkelelementer i ESRS:

  • Detaljerte rapporteringskrav: ESRS spesifiserer hvilke data selskaper må rapportere, fra direkte og indirekte utslipp til arbeidsforhold og anti-korrupsjonstiltak.
  • Fremmer transparens: Ved å følge ESRS kan selskaper demonstrere sin dedikasjon til bærekraft og samfunnsansvar på en måte som er verifiserbar og sammenlignbar.
  • Støtter informerte beslutninger: Standardisert rapportering hjelper investorer og andre interessenter å vurdere selskapers bærekraftspraksiser mer effektivt og støtter dermed en mer bærekraftig global økonomi.